Chúng tôi đã tạo chính sách nội dung về tin tuyển dụng để đảm bảo rằng người dùng tìm được các công việc làm đang cần người, liên quan và dễ ứng tuyển nhất cho người dùng

Nội dung tin tuyển dụng không đầy đủ

Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng thiếu thông tin mô tả việc làm, yêu cầu công việc và chính sách phúc lợi cho người tìm việc.

Thiếu thông tin về cá nhân hay tổ chức đơn vị tuyển dụng bao gồm (địa chỉ làm việc, tên công ty doanh nghiệp đầy đủ, người đại diện..)

Nội dung xuyên tạc

Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng cố ý mạo danh người hoặc tổ chức khác, hay tham gia các hoạt động nhằm đánh lừa, lừa gạt hoặc gây hiểu nhầm cho người khác. Chẳng hạn như việc ngụ ý không chính xác rằng tin tuyển dụng có liên kết với một cá nhân hoặc tổ chức khác hoặc được một cá nhân hoặc tổ chức khác chứng thực.

Một ví dụ khác là việc sử dụng nhiều tài khoản để né tránh các chính sách của chúng tôi, tránh bị chặn hoặc phá vỡ các hạn chế đặt ra cho tài khoản.

Ví dụ về các lỗi vi phạm chính sách bao gồm:

  • Công việc hoặc nội dung mô tả không chính xác, không thực tế hoặc không đúng sự thực về nhà tuyển dụng.
  • Tin tuyển dụng cho các việc làm giả hoặc không tồn tại. Chẳng hạn như các tin tuyển dụng có mục đích chính là thu thập thông tin về ứng viên thay vì muốn tuyển dụng những ứng viên này.
  • Chức danh công việc không đúng với thực tế tuyển dụng, mức lương gây hiểu lầm, ngụ ý.
  • Cung cấp dữ liệu vị trí không khớp với vị trí thực tế của việc làm.
  • Tin tuyển dụng thay mặt cho một tổ chức hoặc công ty khi chưa có sự ủy quyền của họ.
  • Tin tuyển dụng sai qui định với pháp luật Việt Nam
  • Tin tuyển dụng kinh doanh làm giả, hàng nhái, gây tổn hại đến thương hiệu người khác.

Ngôn ngữ thô tục và khiếm nhã

Chúng tôi không cho phép các tin tuyển dụng chứa ngôn ngữ khiêu dâm, tục tĩu hoặc xúc phạm.

Quảng cáo giả dạng là tin tuyển dụng

Chúng tôi không cho phép nội dung quảng cáo ngụy trang dưới dạng tin tuyển dụng, chẳng hạn như nội dung do bên thứ ba đăng (ví dụ: chương trình liên kết tiếp thị mua bán hàng).

Nếu nhận được khiếu nại rằng tin tuyển dụng có khả năng vi phạm pháp luật, Chúng tôi sẽ xử lý tin tuyển dụng bằng cách xóa tin tuyển dụng khỏi hệ thống của chúng tôi.

Tin tuyển dụng đã hết hạn

Tin tuyển dụng hết hạn sẽ tự động ẩn đi người dụng sẽ không thể ứng tuyển trong thời gian tới.

Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng đã hết hạn. Điều này giúp mọi người chỉ nhìn thấy các tin tuyển dụng đang tuyển người.

Công việc không cung cấp cách ứng tuyển

Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng không cung cấp cách ứng tuyển. Điều này bao gồm:

  • Tin tuyển dụng quảng cáo các sự kiện như hội chợ nghề nghiệp.
  • Tin tuyển dụng yêu cầu đăng nhập để xem mô tả việc làm.

Thu thập hồ sơ cá nhân

Nhà xuất bản chỉ được phép thu thập hồ sơ cá nhân cho các vị trí đang tuyển người. Chúng tôi có thể xóa các nội dung chào mời nhằm thu thập dữ liệu ứng viên nhưng không tuyển dụng.

Yêu cầu công việc

Tin tuyển dụng phải mô tả công việc đang tuyển người, trong đó có nêu mọi bằng cấp cần thiết và chứa thông tin khác hữu ích đối với người đang tìm việc.

Yêu cầu thanh toán

Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng yêu cầu ứng viên đóng tiền.